2016   Opvang  en begeleiding Syrische  vluchtelingen en praktische ondersteuning achterblijvers.

Ik had mij aangemeld bij Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) als Maatschappelijk begeleider.  Er zouden veel vluchtelingen uit Syrië komen en ik zag in mijn verbeelding  een lange stoet vluchtelingen door de straten lopen, op zoek naar een huis, geborgenheid, eten en werk. Bij die hoeveelheden zou dat escaleren tot veel onrust en zwaar op de samenleving drukkende lasten. Voor mij een reden om te proberen deze situaties in Nederland te voorkomen en te proberen deze vluchtelingen een waardige plek in onze samenleving te geven. 

In afwachting van een opdracht moest ik een korte cursus volgen in Utrecht om mij te informeren over mijn taken en verantwoordelijkheden naar vluchtelingen. In deze periode kwamen hoofdzakelijk Syrische gezinnen en daar lag de focus op. VWN werkte samen met gemeenten die mogelijke huisvesting konden bieden. Ook toen was er al woningnood in Nederland, zodanig dat jongere Nederlanders al moeilijk aan een woning konden komen. Er was daardoor al enige weerstand tegen de vluchtelingen die wel voor een woning (met voorrang ) in aanmerking kwamen.

Half 2016 kwam er een woning in de gemeente Montfoort vrij en ik kreeg het verzoek de huisvesting voor te bereiden. De woning was bestemd voor een Syrisch gezin die af en toe vanuit het AZC naar Montfoort reisde om papieren en inrichting van de woning te organiseren De huurwoning moest opgeknapt worden, vloerbedekking gelegd, bed en bank geregeld. De vluchtelingen kregen daar geld voor beschikbaar en wij gingen samen marktplaats af voor een geschikte inventaris. Toen dat geregeld was konden de Syriërs definitief naar Montfoort komen

En toen begon het traject van inburgering met taallessen, tijdelijk werk, medische zorg en het hele scala van abonnementen, regels etc. Aan mij de taak waarvoor ik was gemotiveerd: een traject van mijn 2 jaar intensieve begeleiding. Daarover zal ik later mijn verslag uitbreiden.

 

2006     Start met Stichting Bridge To Skills  in Ghana, ontwikkelingsproject technische school  CODTECH te Kumasi