Vluchtelingen- opvang en begeleiding

Op deze pagina staan mijn ervaringen met de opvang van vluchtelingen uit Eritrea, Somalië, Libië, Libanon, Pakistan, Peru en Syrië.

Gestart in augustus 2022 als vrijwilliger in crisisopvangcentra in Alkmaar en Bergen en met later vervolg in de locaties Enkhuizen, Avenhorn en Wervershoof. In Alkmaar en Bergen begeleide ik de (vooral jeugdige) vluchtelingen gedurende een middag in de week.

In Enkhuizen werkte ik, sinds december 2022,  ca. 2 dagen van 7 uur en hield mij daar vooral bezig met het geven basis Nederlandse taallessen, zowel qua spelling als uitspraak. Met de grote diversiteit aan nationaliteiten (momenteel 13 !) talen en dialecten van de mensen is dat een leuke uitdaging. Zo komen vooral Arabisch, Urdu en Tigrinya langs maar ook Spaans en Chinees, hoewel ook enkele vluchtelingen de Engelse taal machtig zijn. De locatie Enkhuizen is op 15 maart 2023 verhuisd naar de locatie Avenhorn en per 1 november 2023 weer verhuisd naar Wervershoof waar ik mijn werk op dezelfde manier en met veelal dezelfde mensen heb voortgezet. Per 1 mei 2024 sluit deze lokatie en zal ik mijn werkzaamheden in de vluchtelingenopvang beëindigen.

Mijn motivatie is gelijk aan mijn begintijd bij Vluchtelingenwerk Nederland: integratie, opleiding, taal en werk zal leiden tot een goede mix in de Nederlandse samenleving. Ten gunste van vooral de vluchtelingen zelf maar zeker ook voor de autochtone bevolking.

Zelfs de verhoogde vraag naar een eigen woning kan hiervan profiteren. Het is duidelijker dan ooit dat de bouwcapaciteit vergroot moet worden.

 

Boeiende gesprekken over geloof, cultuur, de reis naar Nederland en toekomstplannen.

Met mijn start in december 2022 in Enkhuizen is mijn werk meer gericht op het voorbereiden van de vluchtelingen op hun toekomst in Nederland. Het leren spreken van de Nederlandse taal is daar een zeer belangrijk onderdeel van. Door middel van handen-en voeten, Engels en vooral Google translate kan hiermee een begin worden gemaakt. Iets verder in de tijd komen de boeken aan de orde die ook gebruikt worden bij de inburgeringscursussen. Zo raken de mensen al vertrouwd met deze leerstof en zal ze helpen zich sneller door deze fase heen te werken. Het behalen van hun inburgeringsdiploma is immers de basis voor hun verdere gerichte studie en beroepsopleiding.